Sunday, September 20, 2009

Hari Raya Sg. Choh Rawang

Hari Raya 2009~
Pertandingan Bunga Api peringkat Kg. Sg. Choh Rawang...